САДРЖАЈ:

1. ПОЛИТИЧКА НАЧЕЛА

2. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

3. СПОЉНА ПОЛИТИКА

4. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

5. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

5.а. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

5.б. ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

5.в. БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

6. ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ

7. ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ

8. ЉУДСКА ПРАВА

9. ОДНОС ГРАЂАНИНА И ДРЖАВЕ

10 ПОЛИТИЧКА ПРАВА

11. ИНФОРМИСАЊЕ
12. ПРОСВЈЕТА, НАУКА, КУЛТУРА

13.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

НА ОСНОВУ:

–         опредијељености за изградњу стабилне правне демократске и просперитетне Републике Српске и Босне и Херцеговине, организоване и уређене на највишим стандардима развијене демократије у Европи и свијету,

–          поштовања слобода и права плурализма у избору погледа на све сегменте живота, рада и дјеловања,

–          поштовања људског достојанства, слободе и једнакости (права и слободе које одређује Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и њени протоколи),

–          мотивисаности жељом да унаприједимо укупне односе у Републици Српској и Босни и Херцеговини, а посебно у очувању виталних интереса народа, очувању мира, развоју толеранције и демократије, укључивању у балканске и евро-атлантске интеграције, јачању институција и одговорне власти, борбе против организованог криминала и корупције, приватизације и обнове, привредног и технолошког развоја, расту стандарда, социјалну сигурност, заштиту најугроженије категорије становништва и висок степен личне и имовинске безбиједности,

–          добре воље и опредијељености да створимо стабилно друштво слободних народа, људи и граћана свјесних својих сопствених специфичности и одговорности,

 

Скупштина Демократског народног савеза доноси

ПРОГРАМ

ДЕМОКРАТСКОГ НАРОДНОГ САВЕЗА

ЦИЈЕЛИ ДОКУМЕНТ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ